مقالات

رشته باستان شناسی قبل و بعد از کنکور

رشته باستان شناسی قبل و بعد از کنکور مقدمه ای بر معرفی رشته باستان شناسی : باستان‌شناس فردی است که در محل‌های باستانی کاوش می‌کند، یافته‌ها را مورد مطالعه قرار می‌دهد و پس از تعیین ارزش مادی و معنوی و تخمین قدمت آثار، آنها را در بازارهای عتیقه به فروش …

تماس تلفنی