مقالات

کنکور رشته مهندسی کشاورزی در دو گروه ریاضی و فنی قسمت (۴)

کنکور رشته مهندسی کشاورزی در دو گروه ریاضی و فنی قسمت (۴) گرایش‌ ماشین‌های‌ کشاورزی‌: محاسبه ماشین‌های مورد نیاز برای یک مزرعه و نگهداری و رسیدگی به تعمیرات و برنامه‌ریزی برای زمان و نحوه کار ماشین‌های مورد نظر به وسیله فارغ‌التحصیل این رشته انجام می‌گیرد. به‌ عبارت‌ دیگر مهندسی‌ ماشین‌های‌ …

مقالات

کنکور رشته مهندسی کشاورزی در دو گروه ریاضی و فنی قسمت (۳)

کنکور رشته مهندسی کشاورزی در دو گروه ریاضی و فنی قسمت (۳) گرایش اقتصاد کشاورزی: مهندسی‌ اقتصاد کشاورزی‌، قوانین‌ کلان‌ اقتصاد را در بخش‌ کشاورزی‌ پیاده‌ می‌کند تا بتوان‌ از امکانات‌ و منابع‌ موجود بهترین‌ استفاده‌ را کرد و بیشترین‌ سود را به‌ دست‌ آورد. به‌ عبارت‌ دیگر در این‌ …

مقالات

کنکور رشته مهندسی کشاورزی در دو گروه ریاضی و فنی قسمت (۲)

کنکور رشته مهندسی کشاورزی در دو گروه ریاضی و فنی قسمت (۲) موقعیت‌ شغلی‌ در ایران‌ : در کشور ما کشاورزی‌ محور توسعه‌ شناخته‌ شده‌ است‌ و محور کشاورزی‌ نیز آب‌ است‌. پس‌ باید در این‌ زمینه‌ سرمایه‌گذاری‌ کنیم‌. هر چند که‌ در زمینه‌ منابع‌ آب‌ سرمایه‌گذاری‌ بسیاری‌ خوبی‌ شده‌ …

مقالات

کنکور رشته مهندسی کشاورزی در دو گروه ریاضی و فنی قسمت (۱)

کنکور رشته مهندسی کشاورزی در دو گروه ریاضی و فنی قسمت (۱) مقدمه ای برای معرفی رشته مهندسی کشاورزی : کشور ایران با وجود ۳۷ میلیون هکتار اراضی دارای قابلیت کشاورزی، ۱۸ تا ۱۰۰ میلیارد متر مکعب منابع آبی قابل استفاده و گسترش و تنوع آب و هوایی در ۱۴ …

تماس تلفنی