مقالات

برنامه ریزی صحیح برای جلوگیری از پشت کنکور ماندن

برنامه ریزی صحیح برای جلوگیری از پشت کنکور ماندن ۱- غافل شدن از نقاط قوت یکی از اشتباهات بزرگ من که در اولویت اول قرار دادم غافل شدن از نقاط قوت بود. من در درس زبان و شیمی خیلی خوب بودم درضمن نقاط قوت من محسوب میشوند ولی متأسفانه در …

تماس تلفنی