مقالات

منابع کنکور رشته مهندسی سیستم های انرژی قسمت (۵)

منابع کنکور رشته مهندسی سیستم های انرژی قسمت (۵) زمینه های فعالیت گروه مهندسی سیتمهای انرژی در حال حاضر در سه زمینه پژوهشی زیر فعالیت دارد: سیستم‌های انرژی در این زمینه پژوهشی، دانشجویان با فراگیری روش های شبیه‌سازی سیستم‌‌های ترکیبی (تولید، توزیع و مصرف انرژی) مانند سیستم‌های ترکیبی تولید حرارت …

مقالات

منابع کنکور رشته مهندسی سیستم های انرژی قسمت (۴)

منابع کنکور رشته مهندسی سیستم های انرژی قسمت (۴) رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشکده در حال حاضر برگزار کننده رشته های زیر در مقطع تحصیلات تکمیلی است : • کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای، در چهار گرایش مهندسی راکتور، چرخه سوخت هسته ای، کاربردپرتوها و رادیوایزوتوپها و مهندسی پرتو …

مقالات

منابع کنکور رشته مهندسی سیستم های انرژی قسمت (۳)

منابع کنکور رشته مهندسی سیستم های انرژی قسمت (۳) زمینه های فعالیت دانشکده مهندسی انرژی ، یک دانشکده فرارشته ای است که در زمینه های تخصصی زیر فعالیت دارد : • مهندسی هسته ای • مهندسی سیستمهای انرژی • فناوریهای نوین انرژی • انرژی و محیط زیست چشم انداز موفقیت …

مقالات

منابع کنکور رشته مهندسی سیستم های انرژی قسمت (۲)

منابع کنکور رشته مهندسی سیستم های انرژی قسمت (۲) گرایش‌های رشته گرایش تکنولوژی مهندس این گرایش به عنوان طراح شناخته می شود. مثلاً در جایی بخواهند پالایشگاهی تاسیس کنند، مهندس باید فرآیند ها را طراحی کند،با توجه به فرآیند ها اجزا و ادوات خریداری ونصب شود و بر این روند …

مقالات

منابع کنکور رشته مهندسی سیستم های انرژی قسمت (۱)

منابع کنکور رشته مهندسی سیستم های انرژی قسمت (۱) مقدمه ای برای معرفی رشته مهندسی سیستم های انرژی : در حال حاضر روند رو به رشد تقاضای انرژی از طریق گسترش سیستم های عرضه انرژی و بهره برداری از منابع انرژی فسیلی تامین می شود. رشد سریع مصرف انرژی و …

تماس تلفنی